Decyzja środowiskowa Poznań

Na czym polega decyzja środowiskowa?

Kiedy do budowy różnych instalacji potrzebna jest decyzja środowiskowa Poznań? Do czego ten dokument i dlaczego jest ważny? O tym w artykule.

Co to decyzja środowiskowa Poznań?

Decyzja środowiskowa to jedna z najważniejszych dokumentów podczas przebiegu procesu inwestycyjnego. Decyzja pozwala na zbadanie planowanego projektu na określone elementy. Podczas tych działań dochodzi do zidentyfikowania zagrożeń dla środowiska, co umożliwia ograniczenie potencjalnie szkodliwych czynności takich jak emisja gazów, oczyszczalnie ścieków, hodowle zwierząt, elektrownie, wysypiska, spalarnie śmieci,   i innych zagrażających środowisku i dokuczających działań.

Co grozi za brak decyzji środowiskowej

Za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących decyzji środowiskowej dotyczy kara pieniężna, lecz nie dotyczy ona wszystkich warunków decyzji, ale tylko niektórych takich jak, brak przestrzegania wymogów, do ważnych warunków korzystania ze środowiska z uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zabytków, zasobów naturalnych ale także ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiedzkich. Dotyczy też obowiązku unikania, zapobiegania, oddziaływania inwestycji na środowisko czy obowiązku przedstawienia analizy po realizacji przedsięwzięcia co do zakresu i terminu  przedstawienia tej analizy. Warto wspomnieć również o obowiązku monitorowania jakie oddziaływanie ma inwestycja na środowisko oraz, konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

Pozwolenia środowiskowe Poznań

Kiedy wymagane są pozwolenia środowiskowe?

Pozwolenia środowiskowe Poznań wymagane są wtedy gdy, jakieś przedsięwzięcie znacząco może oddziaływać i mieć zły wpływ na środowisko.  Do takich przedsięwzięć zaliczamy:

– autostrady i drogi ekspresowe, 

– instalacje do przetwarzania odpadów niebezpiecznych,

– oczyszczalnie ścieków,

– instalacje do wyrobu różnych chemikaliów takich jak nawozy, środki do ochrony roślin,

– zbiornik wodny,

-instalacje do wytwarzania produktów farmaceutycznych,

– elektrownia jądrowa,

– koksownie,

– lakiernia proszkowa,

– stacja paliw.

Cele decyzji środowiskowej

Najważniejszym celem wydania decyzji środowiskowej jest dostosowanie parametrów inwestycji do warunków środowiska. Aby jak najbardziej zmniejszyć szkody dla środowiska, dokument reguluje sposób w jaki obiekt będzie budowany, przyjęcie odpowiedniej technologii lub zmianę konstrukcji budowli.